دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز پایه دهم ریاضی

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  فرشاد اسماعیلی 20 1
2
 ارشیا کیانی مقدم
19.88 2
3  نیما حقیقی 19.60 3
4  محمد ساعدی 19.35 4
5  محمدرضا حسین زاده 19.23 5
6  الیاس گودرزی 18.62 6
7  رضا زارع 18.58 7
8  سهیل جعفری 18.56 8
9  امیرمحمد عباسی 18.27 9
10  محمدصادق باقری 18.05 10
 
 
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت