دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم ریاضی  
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1
 سیدعلی میرهادی
19.52 1
2  علی زلفی ارم ساداتی 18.96 2
3  فرآئین همایون فرد 18.71 3
4  محمدرضا نظری 18.54 4
5  علی مرادی بیدختی 18.12 5
6  ارشیا داود آبادی 18.08 6
7  متین زرین نگار 18.02 7
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت