دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1131  
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  عرفان متقیان 19.35 1
2  احسان متقیان 19.22 2
3  محمدرضا وفائی 19.03 3
4  آرین پیکار اصل 18.76 4
5  حمیدرضا آبگون فیض 18.35 5
6  ارشیا حبیب زادگان 18.33 6
7  محمدمهدی مال بخش 17.76 7
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت