دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز کلاس 1121

دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  مهدی خندانی مهر 19.14 1
2  محمدحسین شایسته 18.93 2
3  علی ناصری 18.64 3
4  ایمان صفایی 18.52 4
5  محمد سعیدی 18.14 5
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت