دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1031  
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  امیرعلی عزت پناه 19.12 1
2  سیدمحمدحسن صمیمی 19.08 2
3  سیدمحسن مرتضوی 18.70 3
4  عماد ابراهیمی 18.63 4
5  سیدمحمدفرحان صالحی 18.51 5
6  محمدمعین شیخی 18.17 6
7  امیررخشنده داریان 18.05 7
8  مهدی نژاداحمدی 17.91 8
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت