دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز کلاس 1021

دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
رتبه نام ونام خانوادگی معدل
1  امیرحسین رجبی 19.49
2  محمدجواد شفیعی اردستانی 19.00
3  محمدهادی کیان فر 18.80
4  محمدرجبی کیا 18.65
5  علی پورعلیزاده 18.55
6  پویا آقارضایی 18.00
6  رهام منقولی 18.00
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت