دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازکلاس 1012  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  امیرمهدی عبدلی 19.70 1
2  سیدمحمدامین انگجی 19.39 2
3  محمدحسین کهندانی 19.36 3
4  سیدمحمدمهدی کاظمی 18.62 4
5  آریو علی بابائی 18.49 5
6  آرین قبادیان 18.45 6
7  نوید کریمیان 18.32 7
8  مصطفی شعبانی 18.28 8
9  علی یوسفی 18.22 9
10  سیدعلیرضا موسوی هریسی 18.12 10
11  علی میرزائی 17.93 11
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت