دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1011  
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  آرمان بنی علی 19.80 1
2  امیرمحمد همتی 19.15 2
3  توحید راجی اسد آبادی 19.02 3
4  ایلیا جهانگیری دوست 18.98 4
5  مهدی ذاکر 18.82 5
6  محمدکاظم اناری 18.60 6
7  مبین کریمی راه جردی 18.07 7
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت