دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم انسانی   
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  ارشیا الوندی 19.51 1
2  پارسا دربندسری 18.56 2
3  مهدی نیک ساز 18.00 3
4  سروش نراقی 17.44 4
5  میلاد ملک آبادی 17.24 5
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت