دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز پایه چهارم انسانی 

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  ارشیا الوندی 19.51 1
2  پارسا دربندسری 18.56 2
3  مهدی نیک ساز 18.00 3
4  سروش نراقی 17.44 4
5  میلاد ملک آبادی 17.24 5
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت