دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم ریاضی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1
 سیدعلی میرهادی
19.88 1
2  فرآئین همایون فرد 19.81 2
3  علی زلفی ارم ساداتی 19.62 3
4  ارشیا داود آبادی 19.44 4
5  امیرمحمد ایزدیان 19.33 5
6  متین زرین نگار 19.15 6
7  علی مرادی بیدختی 19.14 7
8  رضا نعمتی 19.00 8
9  سینا وزیری مهابادی 18.89 9
10  محمدرضا نظری 18.75 10
11  امیربهراد کاظمی 18.73 11
12  امیرعباس دانایی 18.54 12
13  دانیال خاکباز 18.50 13
14  سیدحسین حسینی 18.48 14
15  سروش بختیاری 18.42 15
16  آرمان اشکان فر 18.29 16
17  سپهر ده نمکی 18.29 16
18  امین کرمی 18.27 17
19  سروش احمدی 18.23 18
20  مهران فتحی 18.00 19
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت