دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1131  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  عرفان متقیان 19.28 1
2  احسان متقیان 19.09 2
3  آرین پیکار اصل 19.02 3
4  محمدرضا وفائی 18.83 4
5  حمیدرضا آبگون فیض 17.85 5
6  ارشیا حبیب زادگان 17.82 6
7  محمدمهدی مال بخش 17.80 7
8  علی مشایخ 17.28 8
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت