دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1121  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  علی ناصری 19.05 1
2  مهدی خندانی مهر 18.91 2
3  محمدحسین شایسته 18.87 3
4  ایمان صفایی 18.80 4
5  محمد سعیدی 18.13 5
6  مهدی آشوغ 18.03 6
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت