دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز کلاس 1031

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  سیدمحمدحسن صمیمی 19.03 1
2  امیرعلی عزت پناه 18.73 2
3  سیدمحسن مرتضوی 18.47 3
4  عماد ابراهیمی 18.41 4
5  امیررخشنده داریان 18.25 5
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت