دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز کلاس 1021

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  امیرحسین رجبی 19.34 1
2  محمدهادی کیان فر 18.63 2
3  محمد رجبی کیا 18.51 3
4  محمدجواد شفیعی اردستانی 18.43 4
5  علی پورعلیزاده 18.18 5
 
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت