دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1012  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  امیرمهدی عبدلی 19.56 1
2  سیدمحمدامین انگجی 19.37 2
3  محمدحسین کهندانی 19.10 3
4  آرین قبادیان 18.77 4
5  سیدمحمدمهدی کاظمی 18.39 5
6  نوید کریمیان 18.21 6
7  مصطفی شعبانی 18.20 7
8  آریو علی بابائی 18.10 8
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت