دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1011  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  آرمان بنی علی 19.60 1
2  امیرمحمد همتی 19.00 2
3  ایلیا جهانگیری دوست 18.95 3
4  مهدی ذاکر 18.74 4
5  توحید راجی اسد آبادی 18.60 5
6  احمدرضا مازندرانی 18.04 6
7  محمدرضا ترابی 18.00 7
8  محمدکاظم اناری 17.93 8
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت