دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1021  
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  علی ناصری 19.39 1
2
 محمدخندانی مهر
19.05 2
3  امیرحسین محمدی هشی 18.89 3
4  محمدحسین شایسته 18.64 4
5  مهدی مقصودی 18 5
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت