دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  ارشیا الوندی 19.19 1
2
 مهدی نیک ساز
18.00 2
3  پارسا دربندسری 17.14 3
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز   
 
نقشه سایت