دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز پایه سوم انسانی

دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  ارشیا الوندی 19.19 1
2
 مهدی نیک ساز
18.00 2
3  پارسا دربندسری 17.14 3
 
تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
نقشه سایت