دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز کلاس 1012

دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  سیدعلی موسوی کیا 19.57 1
2
 ابوالفضل میرزایی
19.35 2
3  محمدامین اسلامی کیا 18.84 3
4  امیرعباس آقا محمدی 18.45 4
5  محمدسبحان فداکار 17.94 5
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت