دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی   
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  آرین پیکاراصل 19 1
2
 حمیدرضا آبگون فیض
18.44 2
3  ارشیا حبیب زادگان نظری 18.39 3
4  محمدمهدی مال بخش 18.30 4
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت