دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز پایه چهارم انسانی

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  رامین مردانشاه 18.44 1
2
 بهروز بخشش
18.02 2
3  ابوالفضل رضا علی 17.54 3
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت