دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  رامین مردانشاه 18.44 1
2
 بهروز بخشش
18.02 2
3  ابوالفضل رضا علی 17.54 3
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت