دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز پایه چهارم تجربی

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  علی روزبهانی 20 1
2
 حسین اصغری اصل
19.79 2
3  محمدامین سوری 19.79 2
4  کورش نقدی 19.54 3
5  محمد بهدانی 19.44 4
6  جاوید جوادی زاده 19.08 5
7  رضا مدنی 19.06 6
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت