دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 322  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  احسان جان پور 19.88 1 2
2
 ایمان یزدان منش
19.46 2 4
3  علی یزدان منش 19.07 3 5
4  محسن محرمی 18.88 4 7
5  محمد نظری 18.71 5 8
6  سحاب نودهءفراهانی 18.56 6 10
7
 کیانوش آقاجانی
18.54 7 11
8
 زهراب صادقی
18.18 8 15
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت