دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 313  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرسالار الواری فلاح 19 1 2
2
 محمدحسین عزیزی
18.74 2 5
3  محمد فرجی 18.73 3 7
4  متین زرین نگار 18.33 4 10
5  ارشیا داودآبادی فراهانی 18.17 5 12
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت