دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 312  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی مرادی 18.82 1 3
2
 امیرمحمد ایزدیان
18.76 2 4
3  فرآئین همایون فرد 18.50 3 8
4  امیرعباس دانایی 18.47 4 9
5  امین کرمی 18.15 5 13
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت