دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز کلاس 311  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدرضا نظری 19.57 1 1
2
 علی زلفی ارم ساداتی
18.72 2 6
3  رضا نعمتی 18.33 3 10
4  امیربهراد کاظمی 18.14 4 14
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت