دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز کلاس 311

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدرضا نظری 19.57 1 1
2
 علی زلفی ارم ساداتی
18.72 2 6
3  رضا نعمتی 18.33 3 10
4  امیربهراد کاظمی 18.14 4 14
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت