دبیرستان پسرانه کمیل
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی  
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  آرین پیکاراصل 19.12 1
2
 حمیدرضا آبگون فیض
18.66 2
3  ارشیا حبیب زادگان نظری 18.41 3
4  محمدمهدی مال بخش 18.32 4
 
 
   
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت