دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  آرین پیکاراصل 19.12 1
2
 حمیدرضا آبگون فیض
18.66 2
3  ارشیا حبیب زادگان نظری 18.41 3
4  محمدمهدی مال بخش 18.32 4
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت