دبیرستان پسرانه کمیل
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم تجربی  
 
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی
1
 آرین خلیل پور
2  پوریا عسگری ورکی
3  محمدعرفان بختیاری
4  مسعود ولی پور
 
 
   
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت