دبیرستان پسرانه کمیل
  درج مطلب  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 رامین مردانشاه
17.73
2  بهروز بخشش 17.69
3  سیدابوالفضل هجرتی 17.67
4  ابوالفضل رضا علی 17.45
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت