دانش آموزان ممتاز نوبت اول 92-91
 

نام ومعدل دانش آموزان ممتاز پايه اول


        امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 92-91


رتبه
نام ونام خانوادگي
معدل
1
عليرضا بازوئي 19/98
2
علي ايزدخواست 19/78
3
عليرضا اثني عشري 19/72
4
ميلاد ابراهيمي حدادان 19/38
5
سجاد قلي زاده 19/29
6
سامان جلاليان 19/12
7
محمدحسين بهاري 19/02
8
عليرضا سركاني 19


 
عکس دانش آموزان ممتاز پايه اول
 
نقشه سایت