دبیرستان پسرانه کمیل
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم انسانی  
 
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 ارشیا الوندی
19.35
2  علی بهروز 18.29
3  مهدی نیک ساز 18.14
4  علیرضا قبادی 18
5  سیدمحراب حنانی 18
 
 
   
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت