دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز پایه دوم انسانی

 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 ارشیا الوندی
19.35
2  علی بهروز 18.29
3  مهدی نیک ساز 18.14
4  علیرضا قبادی 18
5  سیدمحراب حنانی 18
 
 
تصویر دانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت