دبیرستان پسرانه کمیل
 
  سوالات همراه با پاسخ آزمونهای میان ترم هماهنگ منطقه   
 
 
 ردیف  رشته  سوالات  پاسخ برگ
 1 ریاضی وتجربی  دین و زندگی  کلید دین وزندگی
2 تجربی  زبان فارسی کلید زبان فارسی
3 تجربی  ادبیات فارسی کلید ادبیات فارسی
4 ریاضی  عربی  کلید عربی
5 ریاضی  فیزیک کلید فیزیک
6 تجربی شیمی کلید شیمی
7 ریاضی هندسه کلید هندسه
8 ریاضی حسابان کلید حسابان
9 انسانی عربی کلید عربی
10 انسانی فلسفه ومنطق کلید فلسفه ومنطق
11 انسانی زبان فارسی تخصصی کلید زبان فارسی تخصصی
 
 
     
 
 
نقشه سایت