دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم ریاضی  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 سجاد قلی زاده
19.71 1
2  میلاد ابراهیمی حدادان 19.52 2
3  علیرضا سرکانی 19.42 3
4  سجاد دادگر 18.58 4
5  علی ایزدخواست 18.42 5
6  محمدرضا فتح الهی 18.40 6
7  حمیدرضا ذبایجی 18.39 7
8  محمدخجسته 18.23 8
9  میلاد سلیمی 18.12 9
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت