دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 321  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 حسین اصغری اصل
19.88 1
2  علی روزبهانی 19.87 2
3  محمد بهدانی 19.86 3
4  محسن مرندی علمداری 19.46 4
5  کورش نقدی 19.34 5
6  جاوید جوادی زاده 19.31 6
7  رضا یحیی پورکچلامی 18.29 7
8  محمود غلامزاده  18.04 8
9  شایان طاهریان 18 9
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت