دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 312  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علی امیرمستوفیان
19.69 3
2  پویا خادم حجت طلب 19.52 6
3  حامد کچوئیان 19.41 8
4  نیما تارا 18.70 12
5  امیررسولی 18.51 14
6  سعید عباس زاده 18.31 16
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز   
 
نقشه سایت