دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم 
 
 
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 312  
 
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علی امیرمستوفیان
19.69 3
2  پویا خادم حجت طلب 19.52 6
3  حامد کچوئیان 19.41 8
4  نیما تارا 18.70 12
5  امیررسولی 18.51 14
6  سعید عباس زاده 18.31 16
 
 
   
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
نقشه سایت