دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 311  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 عرفان حق دائی
20 1
2  احسان حق دائی 20 1
3
 سپهر نعمت اللهی
19.66 4
4  سجاد مختاریان خانیکی 19.30 10
5  امیرسامان قربانخانی 18.46 15
6  مهدی دهقان منشادی 18.28 18
7  امین موید نجفی 18.21 19
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت