دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم 
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 311

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 عرفان حق دائی
20 1
2  احسان حق دائی 20 1
3
 سپهر نعمت اللهی
19.66 4
4  سجاد مختاریان خانیکی 19.30 10
5  امیرسامان قربانخانی 18.46 15
6  مهدی دهقان منشادی 18.28 18
7  امین موید نجفی 18.21 19
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت