دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 231  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 ارشیا الوندی
19.37 1
2  سیدمحراب حنانی 18.38 2
3  عطاءالله حسن زاده 18.14 3
4  مهدی نیک ساز 18.13 4
5  علیرضا قبادی 17.90 5
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت