دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 222  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 احسان جان پور
19.60 2
2  میلاد علاءالدین برغمدی 19.36 3
3  اشکان مشیرآبادی 18.46 6
4  زهراب صادقی 18.45 7
5  علی خلیل نژادتیلم 18.24 9
6  مهدی عدالتی 18.03 11
7  علی بکتاش 18 12
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت