دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم 
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 213

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 محمد فرجی کورعباسلو
19.82 1
2  امین کرمی 19.33 4
3  امیرسالارالواری فلاح 19.20 6
4  فرآئین همایون فرد 18.76 9
5  سجاد همتی 18.40 12
6  محمدحسین عزیزی 18.21 16
7  علی مهریار 18 20
8  مهرشاد نادی 18 20
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
نقشه سایت