دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 212  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 محمدرضا نظری
19.82 1
2  امیربهراد کاظمی 19.40 3
3  ارشیا داودآبادی فراهانی 18.83 7
4  دانیال خاکباز 18.78 8
5  رضا نعمتی کشتلی 18.52 11
6  امیرعلی پیرانی 18.40 12
7  متین تاج بخش 18.32 14
8  امیررضا نقی خانی 18.21 16
9  امیرعباس دانایی 18.06 19
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز   
 
نقشه سایت