دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 211  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علی پرورش دار شهرستانی
19.26 5
2  علی مرادی بیدختی 18.68 10
3  محمدرضا بدره 18.37 14
4  محمدامین کاردان 18.16 18
5  سامان نسیمی جاوید 18 22
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت